Check Point - Individuell - Kichisaga Mastermind

From kr 0 sek
Tue Aug 20, 2019, 5:00 - 5:50 PM (CEST)
Meddelas efter registrering (centralt), Stockholm  

Kichisaga Mastermind handlar om din utveckling som ledare och chef. Frukostmötena ger dig kunskap, reflektion och feedback. Dessutom ingår en Mastermind Check Point per 12-månadersperiod, en individuell avstämning med en av våra processledare.

Temat för din checkpoint bestämmer du i samråd med vår processledare. Det kan vara:

  • Inkluderande ledarskap
  • Omedveten bias - kartlägg dina blinda fläckar
  • Öka din känslomässiga läskunnighet
  • Diskrimineringsgrunder
  • Att förstå kvinnor på jobbet
  • Att förstå kvinnor hemma

Kichisaga Open Mind är frukostutbildningar för dig som vill bidra till jämställdhet, mångfald, kreativitet och effektivitet i arbetslivet och som funderar på att anlita Kichisaga eller på att bli medlem i Kichisaga Mastermind.

Kichisaga Mastermind C-nivå
Kichisaga Mastermind C-nivå är en högintensiv nätverksgrupp för drivna ledare som vill flytta fram positionerna för mäns ansvar för jämställdhet och mångfald, utforska sina egna blinda fläckar - och samtidigt skapa ännu mer effektiva och inkluderande organisationer. Deltagarna är män som leder eller har lett organisation på hög nivå (styrelse, C-nivå eller något motsvarande). Läs mer om Kichisaga Mastermind på kichisaga.se/.

Köp ditt medlemskap i Kichisaga Mastermind C-nivå här.

Kichisaga Mastermind HR
Om du är specialist eller chef inom HR och vill utveckla er förmåga att få med er särskilt “motståndarna”, “skeptikerna” på organisationens resa för ökad jämställdhet och mångfald, rekommenderar vi vårt program Kichisaga Mastermind HR. Kontakta oss för mer info.

Andreas Bhagwani

Delägare & senior konsult Kichisaga, CEO Nanologica

Fredrik Eklöf

Delägare & senior konsult Kichisaga
Meddelas efter registrering (centralt), Stockholm
Categories
Age Groups
Levels / Grades